Feldenkraisova metoda

Úvod do Feldenkraisovy metody ,,za pomocí pohybu rozvíjí potenciál člověka i jeho kvalitu života.'' Feldenkraisova metoda (FM) je založena především na myšlence, že psychická a pohybová složka jsou dosti propojené:princip sebeuvědomění pohybem (propojení těla a mysli) – jedná se o tzv. somatické vzdělávání (řazena i např. Alexandrova technika)celostní pohled (mysl...

Spiraldynamik

Úvod slouží k naučení se správnému vnímání těla,,cvičení vedené k vzpřímené postavě‘‘opět cílí na kortikální a subkortikální centraviz. uvědomění si pohybu a jeho zautomatizování (viz. neuroplasticita)práce se špatným pohybovým stereotypemkoncept popisuje určité třídimenzionální spirály, které ,,obmotávají‘ naše tělojejich vzájemné propojení vede k harmonickému a koordinovanému pohybu,,za vším hledej spirálu‘‘jeden z možných přístupů k našemu tělu...

Senzomotorická stimulace

Úvod do metody založeno na neurofyziologickém podkladě viz. provázanost aferentních a eferentních informací pro řízení pohybuvyužívá se nejen ve fyzioterapii, ale i ve sportu nebo workoutu ve fyzio se například používá při indikaci motorických poruch v rámci neurologické diagnózy své zastoupení má poměrně obšírnéCAVE: nepoužívá se u pacientů s akutní bolestí cílí...

Metoda Roswithy Brunkow

Úvod do metody Roswithy Brunkow aktivní terapie – je nutná aktivní účast pacientavychází z vývojové kineziologievyužívá diagonální aktivace protichůdných svalových řetězců pomocí opory o akra (kořeny dlaní, paty) a následnému napřímení trupuvyužívá především virtuální punctum fixum, ale najdeme i polohy, které využívají reálné puctum fixumvyužití reálného punctum fixum najdeme spíše...

Vojtova reflexní lokomoce

Úvod do Vojtovy reflexní lokomoce (RFL) pasivní terapie – není nutná účast pacientavychází z vývojové kineziologie pomocí stimulace specifických zón vyvoláváme typickou pohybovou odpověď (reflexní pohyb) -> vstup do CNS pomocí pohybu všechno to začalo u děti s DMO (Dětská mozková obrna) – zaměřuje se především na neurologická onemocněnízaloženo na myšlence, že...

Dynamická neuromuskulární stabilizace

Úvod do Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) vychází z vývojové kineziologiezaložena na vývojových pozicích, které se objevují u zdravého jedince v 1. roce života (viz. ,,zrání nervové soustavy'')jde se od nižších poloh (méně náročných) po vyššívelký důraz se klade na hluboký stabilizační systém páteře (HSSP)jako jednu nejzásadnější komponentu považuje bránici(toto je opravdové ,,Core...

Bazální stimulace

Úvod pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péčevyužívá se u pacientů, kteří mají nějakým způsobem narušený tělesný schémat, ať už z toho, že jsou upoutáni na lůžko, nebo z důvodu nějakého choroby, etc.u pacientů v kómatu totiž dochází ke ztrátě skoro veškerých podnětů z okolního světapodporuje vnímání, komunikace a pohybové schopnosti člověkapracujeme s autobiografií...

McKenzie metoda

Úvod do metody zaměřena především pro léčbu bolestí páteře – tzv. vertebrogenní potíženení ale pro každého, musíme najít vhodného vertebropata! (zaměřuje se na specifickou skupinu, viz. diagnostika)léčebný systém péče muskuloskeletálních obtíží (založený nejen na mechanickém, ale i psychogenním podkladě)nutná spolupráce pacienta – aktivní terapienutná zpětnovazebná reakce od pacienta na různé...

Ottawa Ankle Rules

Otawwa Ankle Rules determinují potřebu k RTG screeningu při akutních zranění kotníku. Tato rychlá diagnostická metoda byla vyvinuta, aby se předešlo zbytečným screeningům.

Využíváme soubory cookies, abychom vám byli schopni nabídnout co možno nejlepších služeb.