Q&A ke studiu Bc. ve fyzioterapii

"Máte otázky ke studiu, na které vám ještě nikdo neodpověděl? Věříme, že najdete odpovědi tady."

Bakalářské studium fyzioterapie je velice náročné a jinou než prezenční formou v České republice neprobíhá. Upřímně, studovat fyzioterapii jinak než prezenčně není možné… bavíme-li se o kvalitní formě studia. Fyzioterapie jako taková je o kontaktu s druhými lidmi, a to nejen skrze náš dotyk nebo konkrétní pohyb, ale i slovem či celkovým neverbálním projevem. Tomu se člověk doma za počítačem rozhodně naučit nemůže! Ano, existují kombinované formy studia např. na Slovensku, v ČR však nikoli.

V České republice máme 14 fakult s bakalářským studijním programem fyzioterapie pro uchazeče o tento obor. Větší část z nich se nachází v Praze či jejím okolí a zbylé na Moravě (Brno, Olomouc, Ostrava). Bližší informace k jednotlivým fakultám lze nalézt na našem webu. Magisterských navazujících programů je 7 a jejich délka studia jsou 2 roky.

Za klasických podmínek trvá studium 3 roky – 6 semestrů. Každá škola má začátek, termíny zkoušek i ukončení semestru jinak, jsou zde však nepatrné rozdíly v rámci 1 měsíce. Semestr trvá 13 týdnů na každé škole + poté následuje zkouškovým obdobím a povinnými odbornými praxemi.

Studium fyzioterapie rozhodně není procházkou růžovou zahradou. Jedná se o stovky hodin praxe, cvičení, zkoušení si různých přístupů ke konkrétním problémům, poznávání lidského těla, jeho potenciálu… a to ani nemluvě o nepřeberném množství informací, co se budete muset postupně naučit… ano, studium fyzioterapie je vskutku náročné, avšak může být i velice naplňující. Postupně poznáte lidské tělo a čeho všeho je (nejen) skrze pohyb schopné dosáhnout. Naučíte se přístupu k lidem mající nějaký zdravotní problém. Nakonec se z vás stanou profíci, kteří budou umět druhým pomáhat, aby mohli žít plnohodnotný život bez zábran. Lidé ve vás budou vkládat naději, víru v lepší zítřky. Člověk si kolikrát neuvědomuje, jakou privilegii má, že může např. chodit, hýbat se bez zábran, až o ni najednou přijde. Vy se s takovými lidmi budete potkávat dennodenně. 

Ten, kdo uvažuje o studiu fyzioterapie by se měl prvně pořádně zamyslet nad tím, zda-li je ochoten nadcházejících několik let tomu obětovat. Ano, v porovnání s mediky, budete mít stále více času pro sebe, ale v porovnání s jinými obory nebudete mít skoro žádný. První a druhý ročník Bc. studia jsou většinou koncipovány tak, že studenti jsou zavřeni na školách od rána do večera a „valí“ jeden předmět za druhým. (Samozřejmě jsou určité rozdíly v rámci fakult.) 

.

K teoretickým předmětům mají navíc studenti předměty praktické a to už od začátku jejich studií. Jedná se o praktika, která buďto probíhají na půdě fakulty, kdy se studenti pod vedením lektora prvně seznamují s anatomickými strukturami lidského těla a následně s jeho funkční složkou. Navíc, studenti během týdne dochází 1-3x na praxe do zdravotnických zařízení, se kterými má daná škola smlouvu o studentských praxí.

A aby tomu nebylo málo, jakmile studentům skončí zkouškové období, jsou povini absolvovat povinné praxe ve všemožných zdravotnických zařízeních (vše záleží na daném semestru a osnovách školy), které probíhají od 4 týdnů po 3 měsíce. Chodit na brigády během školy je minimálně v 1-2. ročníku Bc. studia skoro nemožné. Finanční náročnost je z tohoto hlediska velice náročná.

Cestovatel

Cestovatelská kolekce patří všem fyzioterapeutům a studentům s duší cestovatele v sobě. Doposud jsme pro vás vytvořili 2 unikátní vzory za pomoci naší grafičky Maki. Trika jsou velice příjemná, a vhodná tak pro všechna vaše cestovatelská dobrodružství. Design je určen především k volnočasovému nošení.

349-449 Kč

Doplňující informace k trikům:

  • 100% bavlna
  • potisk: sítotisk (nanášení barvy ručně)
  • grafika: originální tvorba (grafička Terka)

Praktická výuka během studia probíhá na všech fakultách rozdílně dle dané akreditace jednotlivých fakult, avšak základ je stejný. Praktická výuka probíhá ve škole, zdravotnických zařízeních, soukromých rehabilitačních zařízeních, popř. sportovních klubech. Každý semestr se liší místem výkonu praxe, která probíhá na fakultě (většinou 1-2x týdně, X hodin) a v daném zařízení (1-3x týdně, X hodin) – to vše v jednom týdnu. Časová dotace praktik je poměrně velká. Má to své výhody i nevýhody. Mezi ta pozitiva patří to, že se můžete neustále zlepšovat a posouvat své znalosti a zkušenosti, podíváte se do více zařízení, můžete si vyzkoušet různé způsoby, seznámit se se zajímavými lidmi, poznat různé diagnózy. Tou stinnou stránkou je ten fakt, že vám váš čas nikdo nezaplatí, někdy tam nebudete mít ani co dělat, personál mnohdy bývá neproškolen a neví, kam by vás měl dát, povolená absence je minimální, etc. Jako každá mince, vše má své pro i proti. V konečné fázi je jen na vás, jak dané možnosti, které vám škola nabízí, využijete. Např. dokud jste studenty, většina vás ráda přijme mezi sebe a ukáže vám něco nového, nějaký zajímavý přístup, atd. Jakmile se stanete absolventy, budete většinou za všechny další znalosti a zkušenosti si muset zaplatit v podobě různých kurzů a stáží. A že jich bude!

Ano, studium fyzioterapie je v ČR zcela bez poplatků za těchto podmínek:

  • hlásíte se na prezenční studium
  • uděláte přijímačky a dostanete se do počtu, co budou brát
  • může vám být 26+ (museli jste však v minulosti dokončit veškerá svá studia)

V případě, že se nedostanete do hranice přijatých, nabízí fakulty pár lidem pod čarou formu „celoživotního vzdělávání“, kdy vás přijmou mezi přijaté uchazeče, ale za své místo si musíte platit každý semestr určitou částku (v řádech 20-30 tis. Kč)

Máte několik možností, jak si během svých studií rozšířit obzory mimo Českou republiku, počínaje několikatýdenními pobyty až po semestrální, dvousemestrální pobyty skrze programy Erasmus (+), případně jiné zaoceánské. Mezi několikatýdenními pobyty v podobě stáží, kdy student vyjede do zahraničí, aby načerpal nové zkušenosti a znalosti ze zcela jiného prostředí ve svém oboru, lze využít i našich programů pořádaných do Asie a Afriky. Některé z těchto programů lze uznat jako odbornou praxi, kterou studenti plní během svých prázdnin, a také na svou cestu od školy obdržet některý z nabízených grantů školy pro finanční podpoření samotné cesty.

Upřímně, ano. S ukončením VŠ a získáním titulu získáte tak akorát papír, že fyzioterapii můžete vykonávat. Profíci se z vás s pouhým titulem rozhodně nestanou. Těmi se můžete stát roky, postupně, s nahromaděnými zkušenostmi a lidmi, „kteří vám projdou pod rukama“. Fyzioterapie je krásný dynamický obor, který se neustále rozvíjí, a proto i vy musíte jít neustále s její „flow“. Rozhodnete-li se tento obor vykonávat, jste zákonem povinni se „neustále vzdělávat a rozvíjet“. K tomu slouží různé post-graduální kurzy, které vám toto umožní, případně stáže.

Ze slovníku, Panáčci

Potřebujeme udělat místo v našem skladě a doprodat poslední kusy modelů FyzioTrik z roku 2021-2022. Pomůžete nám s tím, abychom mohli naskladnit nové? Snížili jsme pro vás jejich ceny na minimum. Další naskladnění již neproběhne.

229-249 Kč

Doplňující informace k trikům:

  • 100% bavlna
  • potisk: sítotisk (nanášení barvy ručně)
  • grafika: originální tvorba (grafička Terka)

V Česku (zatím) neexistují příliš velké rozdíly mezi Bc. a Mgr. studium. Otázkou někdy i zůstává, zda-li studium Mgr. ve fyzioterapii má nějaký smysl. Podle mnohých studentů se většinou jedná o „pouhé“ opakování toho, co se učili už na bakaláři. Všechna pozitiva a negativa se dozvíte v průběhu svých studií a sami se poté rozhodnete, co vám bude dávat větší smysl. Někdo volí Mgr. i pro to, že v tom vidí způsob, jak si „prodloužit své mládí“. (Eh, diskutabilní!) Viz. „čím je fyzioterapie tak specifická“

Např. s Bc. titulem musíte ještě 2 roky pod někým pracovat a poté si udělat atestaci, abyste si mohli otevřít svou vlastní soukromou ordinaci. U Mgr. titulu toto „oprávnění“ získáváte automaticky. 

Jak už bylo zmíněno výše, fyzioterapie je krásný obor, který se neustále vyvíjí. K tomu se jedná o práci, kdy pracujete nejen s lidským tělem, ale i duší člověka jako takovou. A k tomu je nutné brát fakt, že každý jsme jiný = na každého bude fungovat jiný přístup. Fyzioterapie tedy není o tom se naučit „něco“ a to poté dělat. S tím, co si zafixujete a co vám bude vyhovovat, se poté budete muset naučit být „ohební“, umět improvizovat a každému jednotlivci se přizpůsobit. Dříve se duši jako takové nekladl příliš velký důraz, tělo bylo vnímáno jako „stroj“, avšak nové poznatky o tom, jak se psychika odráží do pohybového projevu, začínají do fyzioterapie vnášet psychosomatické poznatky, kdy respektujeme nejen tělo jako takové, ale i duši v celku, komplexně. 

Cesty, jakými se po vašich studií lze vydat, jsou velice obšírné a různorodé. Ano, ukončením studia se stanete „fyzioterapeutem“, neexistuje žádné další dělení, avšak sami v průběhu svých studií zjistíte, že s ukončením vašich studií vlastně „umíte všechno (spíše by se dalo říci, že víte o všem“) a neumíte pořádně nic“. Dále je vhodné se rozhodnout, jakým směrem se vydáte. Budete se specializovat na novorozence, děti předškolního věku, nebo dospěláky či starce? A kde byste chtěli pracovat? V soukromé ordinaci – nejlépe ve vlastní – nebo nějaké nemocnici, ambulanci, případně rehabilitačním zařízení jako třeba lázně? A co takhle pracovat v nějakém sportovním klubu? Wow! Možností je mraky a s odpověďmi na tyto otázky můžete rozhodně počkat!  

Po ukončení vašich studií máte obrovské množství příležitostí, jak rozvíjet své „fyzio skills“. Existuje nepřeberné množství kurzů, které rozšiřují vaše znalosti, vědomosti, abyste svým pacientům, klientům byli schopni nabídnout co možno nejlepších služeb (samozřejmě si je budete muset všechny zaplatit… pokud vám je nezaplatí zaměstnavatel).

Nenašli jste zde odpovědi na otázky, které jste hledali? Nic se neděje! Napište nám a my vám velice rádi pomůžeme.

Informace pro návštěvníky webu

O projektu FyzioBrand

Vítáme vás na našem webu. FyzioBrand® je česko-slovenskou značkou působící na trhu od roku 2021. Jejím cílem je vytvářet originální produkty pro všechny fyzioterapeuty  a studenty patřící svým srdcem k fyzioterapii. Přestože na sociálních sítích příliš nevystupujeme, můžete o nás slyšet napříč Českem i Slovenskem od nemocnic, rehabilitačních zařízení, ambulancí, lázní po soukromé praxe. Společně s dobrovolnickou organizací Voluntair pořádáme několikatýdenní pobyty v zemích třetího světa.

S pozdravem, Tým FyzioBrand.

Email

info@fyziobrand.cz

e-shop@fyziobrand.cz

staze@fyziobrand.cz

Telefon:

+420 722 352 547

*volejte prosím pouze mezi 8-18 hodinou (Po-So)

Potřebujete pomoc? Zpráva pro nás:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Využíváme soubory cookies, abychom vám byli schopni nabídnout co možno nejlepších služeb. Nesouhlasíte-li s tím, žádáme vás, abyste opustili tento web.