Akrální koaktivační terapie – ACT

Úvod

 • pro nápravu špatných pohybových vzorů za pomoci motorického učení
 • vychází také z vývojové kineziologie
  • k aktivaci motorických vzorů dochází při vzpěru o akra
 • při správném cvičení ACT dochází k napřímení páteře
  • efektivní pro poruchy pohybového aparátu
 • dalšími benefity jsou zlepšení koordinace a pozornosti
 • součástí ACT je také diagnostický systém – ACD (akrální koaktivační diagnostika)
 • klient je také instruován pro cvičení na doma
 • lze ji využít, jak jako prevenci, tak jako terapii
  • využívá se od malých dětí po seniory až po vrcholové sportovce
 • vyžaduje se plná koncentrace klienta na cvičení (viz. uvědomění si pohybu a následně jeho zafixování)
 • pokračování metody R. Brukow
  • rozvoj společně s novými neurofyziologickými a psychofyziologickými poznatky
 • využívá jak otevřených, tak i uzavřených kinematických řetězců

Autorka

 • autorkou ACT je paní doktorka Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
  • vytvořila ACT po několikaletých zkušenostech, kdy využívala terapii Roswitha Brunkow
  • FKT UP Olomouc – studium fyzioterapie (bakalář i magistr)

Princip

 • motorickým učením se snažíme o navození správných pohybových stereotypů
  • snaha o osvojení si správných pohybových vzorců – uložení do podkorových oblastí, aby doházelo k aktivaci nevědomě během jakékoli činnosti
  • pro zautomatizování je zapotřebí několika set opakování – některé studie uvádějí dokonce okolo 2000
 • metoda využívá raného motorického vývoje (viz. vývojová kineziologie)
  • správné stereotypy, které se vytvoří na základě vyzrávání mozkových částí, jsou během našeho života pozapomínány, jelikož vnější prostředí na nás má dost formativní vliv
 • během terapie jdeme jakoby od periferie
  • během terapie jsou využívány vzpěry o akra
   • HK – ruka (od zápěstí po konečky prstů)
   • DK – noha (od paty až po prsty nohou)
  • proces učení se z pohledu ACT označuje jako ,,nácvik pohybových vzorců na základě vzporu o akra‘‘
  • lze využít vzpěru reálného i virtuálního
   • virtuální vzpěr – pro lepší představu směru působení síly
  • prvně zafixujeme akra – propojením, řetězením se dojde k propojení a aktivaci hlubokých stabilizačních systémů
 • k nácviku využívá nesčetné množství poloh

Využití

 • význam (cíl terapie) ve stabilizaci celého pohybového aparátu
  • během terapie dochází k napřímení páteře, což tonizuje zádové svaly
  • prevence proti dysbalancím, jelikož se zapojují svaly komplexně (viz. zapojení hlubokých stabilizačních systémů)
 • během cvičení je také důležité správné dýchání
  • nádech brán jako aktivační
 • vhodné je zařazovat cvičení do běžných denních aktivit

Autoterapie

 • ACT počítá i s autoterapií
  • zkušený terapeut by měl umět také zaškolit klienta v pár cvicích, které bude následně provádět doma, aby podpořil účinek terapie
  • existuje spoustu variací a v konečné fázi vše záleží na kreativitě terapeuta
  • terapie je vhodné zařazovat každý den

Zdroje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Využíváme soubory cookies, abychom vám byli schopni nabídnout co možno nejlepších služeb. Nesouhlasíte-li s tím, žádáme vás, abyste opustili tento web.