Kabatův koncept – PNF

Úvod

 • PNF = proprioceptivní neuromuskulární facilitace
  • proprioceptivní – týkající se senzomotoriky (viz. senzomotorická stimulace)
  • neuromuskulární – viz. provázanost nervové soustavy se svalovou, která by bez nervových impulzů nebyla schopná pracovat
  • facilitace neboli stimulace
 • založeno na neurofyziologických poznatcích
  • terapií dochází k učení se pohybových vzorů
 • stimulací můžeme docílit následného urychlení odpovědi nervosvalového aparátu
  • tzn. rychlejší reakce na určitý podnět
 • využívá se u facilitace oslabených svalů (po parézách, etc.)
 • zaměřuje se na tzv. funkční cíle (viz. například ADL – aktivity of daily living)

Princip

 • jedná se o cílené ovlivňování motorických neuronů předních rohů míšních za pomoci dostředivých stimulů ze svalových, šlachových a kloubních receptorů (viz. propriocepce)
  • stimulace proprioceptorů se dosahuje různými dotyky (tlakem), pasivními či aktivními pohyby, etc.
 • představa, že mozek ,,myslí‘‘ v pohybech
  • ,,tzn. má-li vykonat nějaký pohyb, nepřemýšlí nad tím, jakože: prvně zapojím tento sval, poté tento, etc… NE!‘‘
 • základním stavební kamenem PNF jsou pohybové vzorce
  • všechny jsou vedeny v diagonálách se současnou rotací
  • pro každou část těla jsou určeny 2 diagonály
  • každá diagonála obsahuje tzv. 3 pohybové složky v různé kombinaci (tj. flexe X extenze; addukce X abdukce; zevní či vnitřní rotace)
 • terapeut může použít tlak pro i proti pohybu, čímž ovlivňuje napětí svalů a následné zapojení do pohybového vzorce
  • výhodná je také kontrola pacienta pohybu zrakem – tím dochází ke zpětné kontrole a možnému ovlivnění kvality pohybu
 • PNF je komplexní – využívá svalových souher (viz. synergisti, antagonisti)
 • využívá se například i u pasivních pacientů na ÁRU
  • správně vedený pohyb (viz. určitá diagonála) totiž facilituje nervovou soustavu a díky tomu nemusí třeba docházet k tak velké atrofii neaktivního svalu

Zdroje

 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Využíváme soubory cookies, abychom vám byli schopni nabídnout co možno nejlepších služeb. Nesouhlasíte-li s tím, žádáme vás, abyste opustili tento web.