Ottawa Ankle Rules

Využití

 • řídí se podle ukazatelů, které nám signifikují indikaci k rentgenovému vyšetření (možného) traumatu v okolí kotníku/plosky.
 • správná aplikace má velice vysokou efektivnost – okolo 95% senzitivity (viz. studie) – měla by tedy zabránit zbytečnému rentgenovému vyšetření.
 • Ottawa ankle rules mohou být ,,skvělým pomocníkem“ např. ve sportu, kdy se fyzio rozdhoduje, zda pustit hráče zpět do hry, anebo ho raději nechat v klidu, popř. poslat na vyšetření, aby si neublížil ještě víc.

Rentgen kotníku?

 • podle těchto pravidel je RTG kotníku indikován, je-li bolest v oblasti malleolů kotníku:
  • 1) bolestivost zadní části laterálního malleolu (nebo distálních 6 cm – viz. obr.)
  • 2) bolestivost zadní části mediálního malleolu (nebo distálních 6 cm – viz. obr.)
  • nemožnost plného zatížení obou končetin

Rentgen nohy?

 • RTG nohy je vyžadován, pokud je přítomná bolest ve středonoží a:
  • bolestivost báze V. metatarsu
  • bolestivost os naviculare
  • neschopnost okamžitého zatížení obou končetin

Obrázky pro znázornění

A – zadní část laterálního malleolu
C – báze 5. metatarsu
B – zadní část mediálního malleolu
D – os naviculare

Výjimky

 • případy, kdy se na ,,pravidla Ottawy‘‘ nebere ohled:
  • má-li pacient další závažnější bolestivá zranění
  • má-li pacient sníženou citlivost ve svých DKK
  • je-li přítomen velký otok, který zabraňuje akurátní palpaci

Dodatečné informace

 • palpujte celou distální část fibuly a tibie
 • zatížení obou končetin se počítá, i když dotyčný kulhá

Pro více informací se můžete podívat na toto video:

Zdroje

The Ottawa Rules. The Ottawa Rules [online]. Dostupné z: http://www.theottawarules.ca/ankle_rules

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Využíváme soubory cookies, abychom vám byli schopni nabídnout co možno nejlepších služeb. Nesouhlasíte-li s tím, žádáme vás, abyste opustili tento web.