Bazální stimulace

Úvod

 • pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče
 • využívá se u pacientů, kteří mají nějakým způsobem narušený tělesný schémat, ať už z toho, že jsou upoutáni na lůžko, nebo z důvodu nějakého choroby, etc.
  • u pacientů v kómatu totiž dochází ke ztrátě skoro veškerých podnětů z okolního světa
  • podporuje vnímání, komunikace a pohybové schopnosti člověka
 • pracujeme s autobiografií pacienta, kdy se snaží o co největší množství stimulů, aby se probral
 • nutná spolupráce s rodinou
 • vypracované RHBtechniky pro zlepšení vnímání tělesného schémat – aby si pacient začal víc uvědomovat sám sebe

Zakladatel bazální stimulace

 • autorem konceptu je Dr. Andreas Frohlich
  • práce s dětmi, které se narodily s těžkým kombinovaným a intelektovým postižením
  • během svého doktorského studia vytvořil koncept Bazální stimulace (BS) zaměřující se na zlepšení schopností u těžce postižených dětí

Princip

 • hlavní myšlenkou je holistické vnímání (komplexní) jedince
 • BS se snažíme o potlačení tzv. senzomotorické deprivace a nedostatečné organizaci neuronální sítě (k čemuž dochází právě kvůli příliš malému množství podnětů z okolí)
  • jde nám o neustále přiměřený přísun podnětů z vlastního organismus a okolního světa – pozitivní vliv na vznik neuronových spojení
  • podpoření rozvoje vlastní identity pacienta – stimulace vnímání organismu
 • bazální stimulace se zaměřuje na stimulaci smyslů
 • základními prvky konceptu jsou pohyb, komunikace a vnímání
 • cílíme na neuroplasticitu mozku
  • poškození mozku není fatální – může dojít k jeho přestavbě
  • narušená část vykonávající určitou funkci může být obnovena nebo její funkci může převzít část jiná
 • pro zdárný úspěch je získání kvalitní autobiografické anamnézy
  • tzn. že potřebujete o tom člověku vědět skoro všechno – například jaké jídlo má rád, jaké jsou jeho koníčky, co ho baví, etc.. abyste mohli cíleně stimulovat jeho smysly
  • cílenou stimulací dochází k ,,vybuzení‘‘ organismu – reaguje totiž na něco, co zná, co už zažil, a právě to může způsobit, že se pacient snad probere z kómatu
 • častější příjem podnětů odráží úspěšnost terapie
 • BS rozeznává:

Dělení BS

A) prvky základní stimulace
 • somatická stimulace – vjemy z povrchu i vnitřního prostředí
  • iniciální dotek
 • vestibulární stimulace – stimulace rovnovážného ústrojí
  • podpoření vnímání rovnováhy, orientace, vnímání pohybu a polohy těla
 • vibrační stimulace – vnímání těla jako celku
B) nástavbová stimulace
 • optická stimulace (př. televize), auditivní stimulace (př. vyprávění), taktilně-haptická stimulace, orální stimulace
 • pacientovi se například vkládá do úst jeho oblíbená čokoláda, nebo se mu pouští jeho oblíbený film

Desatero BS

 • přivítejte a rozlučte se s pacientem pokud možno vždy stejnými slovy
 • při oslovení se ho vždy dotkněte na stejné místě
 • hovořte zřetelně, jasně a ne příliš rychle
 • nezvyšujete hlas, mluvte přirozeným tónem
 • dbejte, aby tón vašeho hlasu, vaše mimika a gestikulace odpovídaly významu
 • při rozhovoru s pacientem používejte takovou formu komunikace, na kterou byl zvyklý
 • nepoužívejte v řeči zdrobněliny
 • nehovořte s více osobami najednou
 • při komunikace s pacientem se pokuste redukovat rušivý zvuk okolního prostředí
 • umožněte pacientovi reagovat na vaše slova  

Zdroje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Využíváme soubory cookies, abychom vám byli schopni nabídnout co možno nejlepších služeb. Nesouhlasíte-li s tím, žádáme vás, abyste opustili tento web.