Metoda Roswithy Brunkow

Úvod do metody Roswithy Brunkow

 • aktivní terapie – je nutná aktivní účast pacienta
 • vychází z vývojové kineziologie
 • využívá diagonální aktivace protichůdných svalových řetězců pomocí opory o akra (kořeny dlaní, paty) a následnému napřímení trupu
 • využívá především virtuální punctum fixum, ale najdeme i polohy, které využívají reálné puctum fixum
  • využití reálného punctum fixum najdeme spíše v metodice akrální koaktivační teorie (= ACT, zpracováno PhDr.Ingrid Palaščákovou Špringrovou, Ph.D.)
 • využívá disociace pohybu = rozlišení chybné dráhy motorických vzorů a následně napravení pohybu tak, aby byl „ekonomický“
  • v případě, že je určitý svalový řetězec „rozpojený“, využívá se exterocepce k úpravě svalového napětí (inhibice či facilitace) v poškozeném úseku
 • výběr výchozích pozic respektuje jednotlivé stupně motorického vývoje kojence
  • pro dospělé jedince bývají snažší „vyspělejší“ pohybové vzory, protože jsou vývojově bližší
 • využívá především statických pozic, otevřených pohybových řetězců, zevních rotací, exteroceptivní stimulace, zachování klenby rukou i nohou a koaktivace svalových skupin
 • metodiku R.Brunkow lze využít v terapii skolióz, artróz, pooperačních a poúrazových stavů, Parkinosonově nemoci, periferní parézy, výhřezů plotének, opožděného nebo asymetrického motorického vývoje miminka,…
 • vychází z empirické zkušenosti autorky, která byla po úrazu odkázaná na vozík a všimla si, že při správném využití opory se její tělo napřímí a umožní lepší pohyb

Informace o autorce

 • metoda vyla vytvořena Roswithou Brunkow (1916-1975)
 • pracovala jako rehabiltační sestra na neurologii v Homburku nad Sárou (diagnózy jako DMO, Parkinson, …)
 • v roce 1965 byla po úrazu upoutána na vozík, kdy zjistila, že pomocí nastavení aker v opoře dojde k napřímení páteře a ovlivnění / centraci kloubů
 • svá pozorování uplatňovala v praxi, vypracovala pokyny k různým výchozím pozicím a po 7 letech klinických zkušeností nazvala své učení jako disociované
 • 1.publikace vyšla až po její smrti v roce 1976 – publikaci sepsal její tým

Poznámky

 • dávkování jednotlivých pozic / cviků se přizpůsobuje kondici pacienta a požadovanému cíli
  • pokud dochází ke zhoršení kvalty provedení cviku, je pacient „předávkován“ a je třeba snížit počet opakování
  • je na každém, jak si dávkování přizpůsobí (více pohybových vzorů po méně opakováních nebo naopak; cvičební jednotka rozložena v průběhu dne nebo vše v rámci jednoho tréninku, využití v rámci ADL, …)
 • dávkování: funkční (90-120 opakování, denně), rekondiční (120 – 300 opakování, 5x týdně), kondiční (300 – 500+ opakování, 3x týdně, ve zbylých dnech funkční dávkování)

Zdroje

 • 1) materiály z kurzu Aplikace metody Ruswithy Brunkow

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Využíváme soubory cookies, abychom vám byli schopni nabídnout co možno nejlepších služeb. Nesouhlasíte-li s tím, žádáme vás, abyste opustili tento web.