Tým FyzioBrandu

Využití metody PEACE & LOVE při zranění měkkých tkání

Rehabilitace zranění měkké tkáně může být velice komplexním dějem. Metody jako jsou např. ICE/RICE, PRICE, anebo POLICE, mohou být efektivní, ale bohužel opomíjejí subakutní a chronickou fázi hojení zraněné tkáně.

Metoda PEACE & LOVE bere v potaz všechny fáze hojení – od akutní po chronickou. Na rozdíl od jiných zdůrazňuje edukaci klienta a také se snaží o oslovení psychosociálních faktorů pro podpoření uzdravení. Protizánětlivé jednání shledává jako kontraproduktivní pro optimální hojení poraněné tkáně.

Dělí se na dvě základní fáze:

PEACE – akutní fáze

,,Immediately after a soft tissue injury, do no harm and let the PEACE guide your approach.“

Správné jednání v akutní fázi – tedy hned po zranění – je velice důležité pro následnou optimální regeneraci tkáně. Tkáň se v tomto období charakterizuje místním zánětem, s čímž je spojená lokální bolest, zčervenání i otok. Většinou se bavíme o nějakých 72 hodinách.

P (protect) – ochrana

Vyvarovat se přetěžování zraněné tkáně, tedy ji chránit a dopřát ji odpočinku k minimalizaci krvácení a také k prevenci další re-ruptury. Odpočinek by měl být minimalizovaný, na co možnou nejkratší dobu, ale zároveň by neměl být vynechán! Např. ve studii (1) zabývající se postupem léčby po zranění svalu, došli k závěru, že příliš včasná mobilizace vede k mnohem většímu množství re-ruptur. 4-6. den je brán jako optimální doba pro zatěžovaní poraněné tkáně, max. jeden týden. Metaanalýza (2) zaměřená na léčbu a prevenci po distorzi hlezna příliš včasnou imobilizaci také popírá.

E (elevate) – elevace

Elevace postižené části zajišťuje snížení otoku, přesto optimální doba či úhel elevace zůstávají sporný. Jestliže naším primárním cílem je limitovat otok tkáně, vyhnout se bolesti a diskomfortu, zdá se jako logické elevovat zasaženou část. Tohoto však nejsme schopni po celou dobu a dřív či později stejně danou končetinu svěsíme, čímž dojde k opětovnému nahrnutí krve do zasaženého místa. Otázkou tedy zůstává, zda to má nějaký význam.

CAVE (!): Na co je však důležité si dávat pozor, když už praktikujete elevaci, abyste se do gravitační pozice vraceli postupně, odstupňovaně, ne rychle!

A (avoid anti-inflammatory modalities) – vyhnutí se (příliš velkému) ovlivňování zánětu

Protizánětlivá medikace může být potenciálně kontraproduktivní pro hojení zraněné tkáně. Např. pro léčbu po distorzi hlezna v akutní fázi existuje silná evidence (3) potvrzující neefektivní terapii pomocí nesteroidních protizánětlivých léků. 

Léčba nesteroidními protizánětlivými léky může být využita, ale je nutné brát v potaz, že její využití se neobejde bez komplikací, jelikož tyto léky mohou potlačovat hojení. (4)

Pro využití kryoterapie – ,,ledování“ – neexistuje nijak silná evidence, která by potvrzovala efektivnost při léčbě zranění měkkých tkání. Metaanalýza provedená v roce 2012 na metodu RICE tento fakt potvrzuje. (5)

C (compress) – komprese

Význam komprese na hojení tkáně není zcela objasněn. Např. některé studie prováděné u vyvrknutých kotníků účinky komprese potvrzují, avšak některé ho naopak vyvrací. Komprese tedy může být efektivním nástrojem při řízení hojení tkáně po zranění, avšak její význam není (nejspíš) zas tak velký.

Některé zdroje udávají, že komprese by měla být aplikována pouze v následujících 72 hodinách po zranění s uniformním tlakem. (6)

E (educate) – edukace

Terapeut by měl usilovat o edukaci klienta a zpravit ho o všech benefitech při aktivním přístupu v rehabilitaci. Samotný aktivní přístup klienta má v RHB obrovský význam!

Edukace klienta o podmínkách a způsobech zatěžování napomáhá se vyhnout zbytečnému přetěžování, které může vést ke zvýšené pravděpodobnosti vyšších nákladů na péči kvůli nedostatečné kompenzaci. Nastavení realistických cílů, jak podle představ pacienta, tak podle představ terapeuta, je velice důležité pro efektivní rehabilitaci. Klient musí být obeznámen s tím, že terapie zabere určitý čas, namísto snažení se honit za nějakou ,,magickou léčbou‘‘, která v konečné fázi může být stejně kontraproduktivní.

LOVE – subakutní/chronická fáze

,,After the first days have passed, soft tissues need LOVE.“

L (load) – zatěžování

Aktivní léčba založená na cvičebních programech a celkovém aktivním přístupu je preferována oproti pasivním prostředků léčby. Jejím obrovským benefitem je například stimulace znovunavrácení funkce kloubní stability, snížení otoku a s ním spojené bolesti, etc. (4)

Mechanický stres by měl být využit co nejdřív, jak to symptomy dovolí. Optimální zatěžování bez překračování bolesti podporuje proliferaci a remodelaci nové tkáně a zlepšuje toleranci dané tkáně na okolní ,,stres‘‘. (7)

O (optimism) – optimistické myšlení

Mozek hraje klíčovou roli v úspěšném výsledku rehabilitace. Studie ukázaly, že centrální nervový systém člověka podstupuje reorganizační plastické změny (tzv. neuroplasticita), které bohužel mohou být i maladaptivní a přispívat k pozměnění center pro řízení různých spojů a také centra, která se podílí na řízení chronické bolesti. (8)

Psychologické faktory jako je deprese a strach mohou představovat bariéry v úspěšném hojení tkáně. Pesimističtí pacienti jsou sdružováni se suboptimálními výsledky a horší prognózou. Předpokládaná očekávaní jsou v úzké korelaci se skutečnými výsledky týkající se muskuloskeletální bolesti. Ukazuje se, že exaktní intervence nemusí být tou nejdůležitější, jako je konkrétní představa jedince pro danou intervenci. (Záleží tedy mnohem víc na tom, jak daný klient/pacient danou terapii vnímá a co od ní očekává, než to, jak hodně kvalitní zvolená terapie ve skutečnosti doopravdy je.) (9)

,,Namísto snahy snahy zůstat realističtí, by se terapeuti měli spíše snažit o optimismus, aby podpořili pravděpodobnost optimálního uzdravení. “

V (vaskularisation) – vaskularizace

Fyzická aktivita zatěžující kardiovaskulární systém představuje základní kámen v řízení muskuloskeletálního zranění. Měla by být bezbolestná. Její výhodou je zvýšení toku krve do dané tkáně a také navýšení motivace klienta pro následnou rehabilitaci. (10)

Včasná mobilizace a lehké až střední aerobní cvičení může zlepšovat náladu a také ,,pracovní status‘‘ (touhu pro rehabilitaci). Obrovskou výhodou je snížení potřeby medikamentů proti bolesti a snížení potřeby dalšího zásahu fyzikální terapie. (11,12)

E (exercise) – cvičení

Existuje poměrně silná evidence podporující léčbu formou cvičení na distorze kotníku, která se jeví jako benefitní ve snižování rizika opětovného zranění. Cvičení napomáhá k brzkému znovuobnovení mobility, síly a propriocepce po zranění. (4)

Na terapii po zranění měkkých tkání by mělo být pohlíženo z mnohem komplexnějšího hlediska. Stejně jako k jiným zraněním, by fyzioterapeuti měli chtít docílit dlouhotrvajících výsledků a ,,léčit klienta se zraněním‘‘, namísto ,,léčení zranění klienta‘‘. 

Zdroje

(1) Järvinen TA, Järvinen M, Kalimo H. Regeneration of injured skeletal muscle after the injury. Muscles Ligaments Tendons J. 2014 Feb 24;3(4):337-45. PMID: 24596699; PMCID: PMC3940509.

(2) Doherty C, Bleakley C, Delahunt E, Holden S. Treatment and prevention of acute and recurrent ankle sprain: an overview of systematic reviews with meta-analysis. Br J Sports Med. 2017;51(2):113‐125. doi:10.1136/bjsports-2016-096178

(3) Doherty C, Bleakley C, Delahunt E, Holden S. Treatment and prevention of acute and recurrent ankle sprain: an overview of systematic reviews with meta-analysis. Br J Sports Med. 2017;51(2):113‐125. doi:10.1136/bjsports-2016-096178

(4) Vuurberg G, Hoorntje A, Wink LM, et al. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: update of an evidence-based clinical guideline. Br J Sports Med. 2018;52(15):956. doi:10.1136/bjsports-2017-098106

(5) van den Bekerom MP, Struijs PA, Blankevoort L, Welling L, van Dijk CN, Kerkhoffs GM. What is the evidence for rest, ice, compression, and elevation therapy in the treatment of ankle sprains in adults? J Athl Train. 2012 Jul-Aug;47(4):435-43. doi: 10.4085/1062-6050-47.4.14. PMID: 22889660; PMCID: PMC3396304.

(6) Hansrani V, Khanbhai M, Bhandari S, Pillai A, McCollum CN. The role of compression in the management of soft tissue ankle injuries: a systematic review. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015;25(6):987‐995. doi:10.1007/s00590-015-1607-4

(7) Khan KM, Scott A. Mechanotherapy: how physical therapists‘ prescription of exercise promotes tissue repair. Br J Sports Med. 2009 Apr;43(4):247-52. doi: 10.1136/bjsm.2008.054239. Epub 2009 Feb 24. PMID: 19244270; PMCID: PMC2662433.

(8) Roy JS, Bouyer LJ, Langevin P, Mercier C. Beyond the Joint: The Role of Central Nervous System Reorganizations in Chronic Musculoskeletal Disorders. J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(11):817‐821. doi:10.2519/jospt.2017.0608

(9) Bialosky JE, Bishop MD, Cleland JA. Individual expectation: an overlooked, but pertinent, factor in the treatment of individuals experiencing musculoskeletal pain. Phys Ther. 2010;90(9):1345‐1355. doi:10.2522/ptj.20090306

(10) Lin I, Wiles L, Waller R, et al. What does best practice care for musculoskeletal pain look like? Eleven consistent recommendations from high-quality clinical practice guidelines: systematic review. Br J Sports Med. 2020;54(2):79‐86. doi:10.1136/bjsports-2018-099878

(11) Bleakley CM, O’Connor SR, Tully MA, et al. Effect of accelerated rehabilitation on function after ankle sprain: randomised controlled trial. BMJ. 2010;340:c1964. Published 2010 May 10. doi:10.1136/bmj.c1964

(12) Sculco AD, Paup DC, Fernhall B, Sculco MJ. Effects of aerobic exercise on low back pain patients in treatment. Spine J. 2001;1(2):95‐101. doi:10.1016/s1529-9430(01)00026-2

Soft tissue injuries simply need PEACE & LOVE | BJSM blog – social media’s leading SEM voice. BMJ Blogs [online]. Copyright © BMJ Publishing Group Limited 2020. All rights reserved. [cit. 17.05.2020]. Dostupné z: https://blogs.bmj.com/bjsm/2019/04/26/soft-tissue-injuries-simply-need-peace-love/

FyzioBalíčky

Ideální dárek pro fyzioterapeuta? Uf! To někdy může být docela oříšek! Zkuste naše speciální balíčky, které zaručeně potěší každého. Využijte balení s trikem a dvěma páry ponožek, nebo exkluzivní balíček o 4 párech ponožek. Výběr už necháme na vás…

649 - 809 Kč

Doplňující informace k trikům:

  • 100% bavlna
  • potisk: sítotisk (nanášení barvy ručně)
  • grafika: originální tvorba (grafička Terka, Maki)

Informace pro návštěvníky webu

O projektu FyzioBrand

Vítáme vás na našem webu. FyzioBrand® je česko-slovenskou značkou působící na trhu od roku 2021. Jejím cílem je vytvářet originální produkty pro všechny fyzioterapeuty  a studenty patřící svým srdcem k fyzioterapii. Přestože na sociálních sítích příliš nevystupujeme, můžete o nás slyšet napříč Českem i Slovenskem od nemocnic, rehabilitačních zařízení, ambulancí, lázní po soukromé praxe. Společně s dobrovolnickou organizací Voluntair pořádáme několikatýdenní pobyty v zemích třetího světa.

S pozdravem, Tým FyzioBrand.

Email

info@fyziobrand.cz

e-shop@fyziobrand.cz

staze@fyziobrand.cz

Telefon:

+420 722 352 547

*volejte prosím pouze mezi 8-18 hodinou (Po-So)

Potřebujete pomoc? Zpráva pro nás:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Využíváme soubory cookies, abychom vám byli schopni nabídnout co možno nejlepších služeb. Nesouhlasíte-li s tím, žádáme vás, abyste opustili tento web.